DOM NA PIASKU...

CZAD - JEDNA SZANSA

LODOWISKA

KAMPANIA MSWiA

Czyszczenie i kontrola !

SZERSZENIE, OSY...

STRATEGIA ROZWOJU

Majątek Komendy

 

 

STRUKTURA  WŁASNOŚCIOWA  I  MAJĄTEK

 

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie stanowi własność Skarbu Państwa.

 

Majątek Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie na dzień 31.12.2016 roku wynosi :

w środkach trwałych 2.826.944,98 zł

w pozostałych środkach trwałych 400.311,70 zł

w wartościach niematerialnych i prawnych 44.557,85 zł.

Majątek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu znajdujący się w użytkowaniu Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie wynosi :

w środkach trwałych 2.547.486,85 zł

w pozostałych środkach trwałych 53.316,96 zł

 

 

Sposób finansowania

 

Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa, dotacji jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z funduszy celowych oraz innych źródeł.

 

Struktura dotacji celowych otrzymanych przez Komendę Powiatową PSP w Krotoszynie w roku 2016 kształtuje się następująco :

a) dotacja celowa budżetu państwa  3.836.325 zł

b) dotacje celowe Funduszu Wsparcia PSP 98.800 zł ,w tym :

Miasto i Gmina Krotoszyn 40.000 zł

Powiat Krotoszyński 19.000 zł

Gmina Kobylin  15.000 zł

DINO POLSKA SA  10.000 zł

Gmina Koźmin Wlkp.  5.000 zł

Nadleśnictwo Krotoszyn 5.000 zł

Powiatowy Urząd Pracy  4.800 zł

DMC Firewall is a Joomla Security extension!