UWAGA KONKURS

BEZPIECZNE WAKACJE

BEZPIECZNIE NAD WODĄ

SZERSZENIE, OSY...

POŻARY LASÓW

KAMPANIA MSWiA

STRATEGIA ROZWOJU

STOP POŻAROM TRAW

"02" pożegnał się ze służbą podczas rocznej odprawy służbowej

Roczna Odprawa służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie za rok 2017, która odbyła się w środę 31 stycznia 2018 roku miała szczególny wymiar ponieważ połączona była z przejściem na zaopatrzenie emerytalne dotychczasowego Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie brygadiera Tomasza Niciejewskiego. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg . Jacek Strużyński wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego bryg. Tomaszem Niciejewskim przywitali zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Arkadiusza Przybyłę, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - Krzysztofa Grabowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Juliana Joksia, poprzedniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – bryg. w st. spocz. mgr inż. Mariusza Przybyła, Starostę Krotoszyńskiego – Stanisława Szczotkę, Wicestarostę Krotoszyńskiego – Pawła Radojewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego – Leszka Kulkę, Sekretarza Powiatu Krotoszyńskiego – Krzysztofa Kaczmarka, Skarbnika Powiatu Krotoszyńskiego – Andrzeja Jerzaka, Burmistrza Krotoszyna – Franciszka Marszałka, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Krotoszynie - Zofię Jamkę, Skarbnika Gminy Krotoszyn – Grzegorza Galickiego, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – Macieja Bratborskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Kobylin – Tomasza Lesińskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Zduny - Miłosza Zwierzyka, Wójta Gminy Rozdrażew – Mariusza Dymarskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie – Małgorzatę Grzempowską, Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie – insp. Mariusza Jaśniaka, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie – mł. insp. Włodzimierza Szał, Komendanta Straży Miejskiej w Krotoszynie – Waldemara Wójczyka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Krotoszynie – Jacka Wybierałe wraz z Komendantami Miejsko – Gminnymi i Gminnymi OSP RP, Przedstawicieli Związków Zawodowych, Przedstawicieli prasy lokalnej oraz przybyłych czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników służb i urzędów, z którymi brygadier Tomasz Niciejewski w służbie miał przyjemność współpracować. Nie zabrakło rodziny i szerokiego grona przyjaciół. W naradzie uczestniczyli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie oraz pracownicy cywilni.

Po powitaniu zaproszonych gości Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie - st. bryg. Jacek Strużyński przedstawił analizę z działalności Komendy Powiatowej oraz ważne przedsięwzięcia i wydarzenia które realizowane były w 2017 roku. Zakładane cele i zadania jak wynikało z przedstawionego przez Komendanta materiału zostały zrealizowane w pełni, a ku naszemu zadowoleniu udało się zrealizować zadania, które wykraczały poza plan.

W drugiej części odprawy obecni na Sali zaproszeni goście byli świadkami przejścia na zaopatrzenie emerytalne po niespełna 30 latach służby bryg. Tomasza Niciejewskiego. Pożegnanie miało uroczystą oprawę zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Zaproszeni goście nie szczędzili słów uznania za zaangażowanie i profesjonalizm w służbie, nie zabrakło również wspomnień z przebiegu służby.

Bryg. Tomasz Niciejewski zawodową karierę pożarniczą rozpoczął 1września 1988 roku w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu gdzie po dwuletnim okresie edukacji uzyskał tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego chorążego. Po ukończeniu szkoły od 1 lipca 1990 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Kaliszu na stanowisku INSTRUKTOR, gdzie niespełna trzy lata później na podstawie Zarządzenia Komendanta Głównego awansował na stopień aspiranta, a także na stanowisko służbowe TECHNIK. Od 1 maja 1993 roku zmienia miejsce pełnienia służby na Komendę Rejonową w Pleszewie gdzie do 31 marca 2008 roku zajmuje stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. W 1994 roku rozpoczyna Studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie po zakończeniu w 1998 roku uzyskuje tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana. Służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie rozpoczyna 1 kwietnia 2008 roku na Stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego, które piastował do 31 stycznia 2018 roku. Przez okres pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie realizował również zadania Oficera Prasowego oraz był odpowiedzialny za sprawy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Bryg. Tomasz Niciejewski za pełne zaangażowanie w realizację zadań służbowych zostaje w listopadzie 2009 roku odznaczony Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, w listopadzie 2009 roku otrzymuje Brązowy Medal za zasługi dla obronności kraju, w lutym 2010 roku Starosta Krotoszyński za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji powiatu krotoszyńskiego przyznaje nagrodę – Krotoszyński Dąb, w maju 2010 roku odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, w maju 2012 roku otrzymuje Dyplom Komendanta Głównego PSP „Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” oraz Dyplom z okazji 20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, w 2015 roku odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej za ratowanie życia i ochronę mienia”. W trakcie trwania uroczystości z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego otrzymał Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Opracował: kpt. Tomasz Patryas

Zdjęcia: st. sekc. Szymon Kujawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd